Hanstholm
 
 Vis fyrkarakter 
Hanstholm fyr set fra tilkørselsvej.Foto: Ole Lemvigh
05-10-1999

Hanstholm fyr er opført 1843 og er det første fyr på Jyllands vestkyst. Det er også det første fyr som fra starten havde monteret et linseapparat til forstærkning af lyset. Det første fyr med linseappart er Kronborg fyr, som fik et sådant monteret blot et år før Hanstholm fyr blev opført. Som ved Kronborg var det første linseapparat på Hanstholm fyr en af de tidlige Fresnel linser. Det havde udover 12 roterende linsefag, hver med 700 mm brændvidde, også 180 fastmonterede spejle i 5 rækker over og tre rækker under linsetromlen. Senere konstruerede Fresnel linser af den type, som anvendes i dag hvor spejlene er ændret til prismeringe.
Et linseapparat af denne moderne type fik Hanstholm fyr i 1889 hvor tårnet blev forhøjet og der i den nye lanterne blev monteret et linseapparat af 1. orden med elektrisk kulbuelampe. Det var efter denne ændring det på den tid kraftigste fyr i verden.
Inden det nye linseapparat kom i drift skulle det og alle tilhørende maskiner med på den store Nordiske udstilling i København i 1888. Der blev til lejligheden bygget et tårn af kridtsten. Desværre nåede linseapparatet, som var bestilt hos et firma i Paris, ikke frem til tiden. Til sidst måtte man tænde udstillingsfyret uden linseapparat.

Hansholm fyr, ukendt årstal. 
 

Det kraftige lys buelampen frembragte viste sig dog ikke helt perfekt i tåget og diset vejr, hvilket gjorde man fx ved opførelsen af Rubjerg Knude fyr valgte en løsning med gasbrænder i stedet for den oprindeligt påtænkte kulbuelampe.
Kulbuelampen blev anvendt frem til 1924 hvor den erstattedes af en glødelampe.

Klik for forstørrelse
Eksempel på nedbørsindberetningIll.: Henrik Leerhøy ©
 

Fyret er opført af en i de år meget kendt og agtet københavnsk entreprenør ved navn G. N. Sibbern og en arkitekt ved navn Holgreen. Sibbern var på en gang "Muurmester, Borgerrepræsentant og Capitain" og stod bla. for opførelsen af Thorvaldsens Museum.
Det gik dog ikke helt så godt med Hanstholm fyr. Kort tid efter lanternen var monteret indløb der rapporter fra fyrmester Wørmer om, at tårnet ikke så ud til at kunne bære lanternen.
Det gav anledning til oprettelse af en kommission, der efter en inspektion i november 1842 indberettede, at tårnet murværk var for svagt, og at tårnet top ikke passede overens med tegningerne, hvorfor lanternen ikke kunne fastgøres ordentligt.

Postkort, dateret 13-02-1907 
 

Sibbern gav ændringsønsker fremsat af arkitekt Holgrenn skylden for miseren, og fastholdt at murværket var godt nok. Han ville dog godt indrømme en mulig misforståelse af kontraktens ordlyd omkring murtykkelse på øverste, mellemste og nederste del. "Nederste del" havde Sibbern opfattet som tårnet fundament under jordoverfladen.
Kammeradvokaten fik forelagt sagen og konkluderede at kontraktens ordlyd var uklar og at en proces derfor ikke burde indledes mod Sibbern.
Sådan står sagerne indtil foråret 1843 hvor Sibbern pludselig tilbyder at rive hele det opførte tårn ned og opføre et nyt for egen regning og efter de "korrekte" fortolkninger af kontrakten.
Straks herefter bliver arbejdet påbegyndt, denne gang ledet af myndighedernes egen mand, en arkitekt ved navn Jakobsen, og det står færdigt i december samme år.
Med Sibbern til at betale gildet, har myndighederne dog ladet opføre et helt andet og dyrere fyr end originaltegningerne viste. Selvom Sibbern lader alle sagens akter komme til offentlighedens kendskab via en trykt redegørelse, opnår han kun eftertidens indrømmelse af, at han nok er blevet uretfærdigt behandlet.

Ill.: Klaus Huelse postcard collection
 

Fyret ligger sammen med byen, det har navn efter, på Jyllands nordvestkyst.

HanstholmFoto: Ole Lemvigh
05-10-1999Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
1843 Tiltrådt Mikkel Mikkelsen Fyrpasser
1875 Tiltrådt Mikkel Mikkelsen Fyrassistent
27-05-1883 Tiltrådt Christian Frederik Wineken Heering Fyrmester
01-07-1891 Tiltrådt Edvard Peter Sonne Fyrassistent
01-05-1892 Tiltrådt Hans Sigfred Laurits Madsen Fyrassistent
30-04-1893  1 Fratrådt Edvard Peter Sonne Fyrassistent
01-09-1900 Tiltrådt Hans Roed Underfyrmester
01-09-1900 Tiltrådt Knud Christian Wullum Fyrpasser
01-09-1902 Tiltrådt Carl Valdemar Fiedler Fyrassistent
1903 Fratrådt Christian Frederik Wineken Heering Fyrmester
31-10-1903  1 Fratrådt Hans Roed Underfyrmester
31-10-1903  1 Fratrådt Hans Sigfred Laurits Madsen Fyrassistent
01-11-1903 Tiltrådt Hans Roed Fyrmester
01-11-1903 Tiltrådt Carl Madsen Fyrassistent
01-11-1903 Tiltrådt Hans Sigfred Laurits Madsen Underfyrmester
01-09-1906 Tiltrådt Martin Christensen Reservemedhjælper
30-09-1906  1 Fratrådt Hans Sigfred Laurits Madsen Underfyrmester
01-10-1906 Tiltrådt Axel Peter Jensen Underfyrmester
31-07-1907  1 Fratrådt Axel Peter Jensen Underfyrmester
31-07-1907  1 Fratrådt Carl Madsen Fyrassistent
01-08-1907 Tiltrådt Carl Madsen Underfyrmester
01-09-1907 Tiltrådt August Jacobsen Fyrassistent
31-03-1908  1 Fratrådt Carl Madsen Underfyrmester
01-04-1908 Tiltrådt Carl Madsen 2den fyrmester
31-03-1909  1 Fratrådt Martin Christensen Reservemedhjælper
01-04-1909 Tiltrådt Martin Christensen Fyrpasser
30-09-1913  1 Fratrådt Carl Valdemar Fiedler Fyrassistent
30-09-1913  1 Fratrådt Carl Madsen 2den fyrmester
01-10-1913 Tiltrådt Carl Valdemar Fiedler 2den fyrmester
01-10-1913 Tiltrådt Andreas Julius Hass Agerskov Fyrassistent
30-04-1914  1 Fratrådt August Jacobsen Fyrassistent
01-05-1914 Tiltrådt Hans Sinius Jensen Fyrassistent
31-05-1916  1 Fratrådt Hans Sinius Jensen Fyrassistent
01-06-1916 Tiltrådt Gerhard Ulrik Martens Petersen Fyrassistent
01-04-1919 Tiltrådt Mikkel Viggo Mikkelsen Fyrpasser
30-09-1920  1 Fratrådt Hans Roed Fyrmester
30-09-1920  1 Fratrådt Gerhard Ulrik Martens Petersen Fyrassistent
01-10-1920 Tiltrådt Edvard Nicolaj Holm-Hansen Fyrmester I
01-10-1920 Tiltrådt Frederik Krull Hansen Fyrassistent
31-03-1921  1 Fratrådt Carl Valdemar Fiedler 2den fyrmester
31-03-1921  1 Fratrådt Andreas Julius Hass Agerskov Fyrassistent
01-04-1921 Tiltrådt Andreas Julius Hass Agerskov 2den fyrmester
01-05-1921 Tiltrådt Siegmund Marinus Nieman Vestbo Fyrassistent
30-09-1922  1 Fratrådt Siegmund Marinus Nieman Vestbo Fyrassistent
15-11-1922 Tiltrådt Carl August Bruun Rasmussen Fyrassistent
31-12-1924  1 Fratrådt Carl August Bruun Rasmussen Fyrassistent
31-12-1924  1 Fratrådt Andreas Julius Hass Agerskov 2den fyrmester
30-06-1925  1 Fratrådt Frederik Krull Hansen Fyrassistent
01-07-1925 Tiltrådt Oluf Volmer Tage Jacobsen Fyrassistent
01-10-1925 Tiltrådt Vigil Nielsen Fyrpasser
1926  1 Fratrådt Knud Christian Wullum Fyrpasser
30-09-1927  1 Fratrådt Oluf Volmer Tage Jacobsen Fyrassistent
01-12-1927 Tiltrådt Viggo Debess Fyrassistent
30-04-1928  1 Fratrådt Vigil Nielsen Fyrpasser
01-12-1928 Tiltrådt Jens Peter Jakobsen Fyrassistent
01-07-1932 Tiltrådt Arnold Wilhelm Buhl Fyrpasser aspirant
31-01-1933  1 Fratrådt Mikkel Viggo Mikkelsen Fyrpasser
30-06-1934  1 Fratrådt Arnold Wilhelm Buhl Fyrpasser aspirant
01-07-1934 Tiltrådt Arnold Wilhelm Buhl Fyrpasser
31-05-1935  1 Fratrådt Viggo Debess Fyrassistent
01-06-1935 Tiltrådt Siegmund Marinus Nieman Vestbo Fyrassistent
01-01-1936 Tiltrådt Carl Julius Svendsen Fyrpasser
31-05-1936  1 Fratrådt Arnold Wilhelm Buhl Fyrpasser
31-03-1937  1 Fratrådt Martin Christensen Fyrpasser
01-04-1937 Tiltrådt Martin Christensen Overfyrpasser
31-03-1939  1 Fratrådt Jens Peter Jakobsen Fyrassistent
01-04-1939 Tiltrådt Arnold Wilhelm Buhl Fyrpasser
30-04-1939  1 Fratrådt Carl Julius Svendsen Fyrpasser
01-05-1939 Tiltrådt Henning Roed Fyrassistent
01-05-1939 Tiltrådt Albert Kristian Jørgensen Fyrpasser
31-10-1939  1 Fratrådt Henning Roed Fyrassistent
01-11-1939 Tiltrådt Per Sinding Fyrassistent
31-07-1940  1 Fratrådt Albert Kristian Jørgensen Fyrpasser
01-08-1940 Tiltrådt Albert Kristian Jørgensen Overfyrpasser
31-01-1943  1 Fratrådt Per Sinding Fyrassistent
28-02-1943  1 Fratrådt Albert Kristian Jørgensen Overfyrpasser
28-02-1943  1 Fratrådt Arnold Wilhelm Buhl Fyrpasser
01-07-1945 Tiltrådt Børge Gross Jørgensen Fyrpasser
01-10-1945 Tiltrådt Asmus Jørgen Jørgensen Alsing Fyrassistent
31-03-1946  1 Fratrådt Siegmund Marinus Nieman Vestbo Fyrassistent
01-04-1946 Tiltrådt Knud Høyer Fyrassistent
31-03-1948  1 Fratrådt Asmus Jørgen Jørgensen Alsing Fyrassistent
30-09-1948  1 Fratrådt Børge Gross Jørgensen Fyrpasser
01-05-1949 Tiltrådt Arnold Wilhelm Buhl Fyrassistent
31-05-1949  1 Fratrådt Edvard Nicolaj Holm-Hansen Fyrmester I
01-06-1949 Tiltrådt Ejnar Born Fyrmester I
01-06-1949 Tiltrådt Niels Jørgensen Arildsen Fyrpasser
30-04-1951  1 Fratrådt Knud Høyer Fyrassistent
01-07-1951 Tiltrådt Hans Thomas Thomsen Fyrassistent
30-11-1952  1 Fratrådt Hans Thomas Thomsen Fyrassistent
01-01-1953 Tiltrådt Walther Banhardt Fyrassistent aspirant
01-09-1954 Tiltrådt Ove Brennecke Petersen Fyrassistent
01-09-1956 Tiltrådt Poul Orla Alexander Davidsen Fyrassistent
30-09-1961 Fratrådt Ejnar Born Fyrmester I
01-10-1961 Tiltrådt Lenius Kær Fyrmester
30-11-1961  1 Fratrådt Poul Orla Alexander Davidsen Fyrassistent
1968  1 Fratrådt Arnold Wilhelm Buhl Fyrassistent
01-01-1968 Tiltrådt Anker Arnold Madsen Overfyrpasser
31-03-1970  1 Fratrådt Lenius Kær Fyrmester
31-05-1971  1 Fratrådt Anker Arnold Madsen Overfyrpasser
01-01-1982 Tiltrådt Kristen Frode Jørgensen Overfyrpasser
1986  1 Fratrådt Kristen Frode Jørgensen Overfyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1843 Oprettet 57°6.80 N 8°36.0 Ø ED50       
1854 Registreret - - FI [Blk]     
1889 Ombygget - -       
1925 Ombygget - - FI [Blk]  280  
1947 Registreret - - - -  
2001 Registreret 57°6.77 N 8°35.92 Ø WGS84 FI (3) [Gp Blk] W 20s
(0,7+3+0,7+3+0,7+11,9)
- B 2084


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1843         Linser Fresnel
Roterende
    
1854 Olie       - 2. orden
Roterende
   66 m.
1889 El Damp
Buelampe   - 1. orden
Roterende
   65 m.
1925 -   Glødelampe   - - 7339450 cd.  -
1947 -   - 4000 watt
- -    -
2001 -   - - - -    -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1843 Anduvningsfyr Tårn Dedikeret
Muret
Ottekantet
  Holgreen G. N. Sibbern
1854 - - - 20 m. - -
1889 - - - 23 m.    
1925 - - - -    
1947 - - - -    
2001 - - - -