Kronborg
 
 Vis fyrkarakter 
Kronborg fyr set fra nordFoto: Ole Lemvigh
05-06-2003

Beslutningen om etableringen af et fyr på Kronborg slot går helt tilbage til 1768 hvor kommadørkaptajn (senere viceadmiral) Andreas Lous afgiver en betænkning, der forslår sejladsen gennem sundet sikret gennem opførelse af to fyr ved Nakkehoved og et indrettet i Kronborg slots nordøstlige tårn. Sidstnævnte stod klar allerede i 1770 og var i modsætning til Nakkehoved fyrene, et lampefyr, som bestod af 3-4 lamper med blankpolerede metalplader til tilbagekastning af lyset, ophængt i tårnets seks vinduesfag. Der kunne af gode grunde ikke indrettes et åbent kulfyr på Kronborg slot.


Kronborg fyr set fra sydFoto: Ole Lemvigh
05-06-2003

De tre fyr tændtes første gang 1. april 1772 i henhold til en forordning udsendt 26. december 1771. Etableringen af de tre fyr blev fulgt op af en forhøjelse af fyrafgiften i Sundet med en fjerdedel.
Det viste sig meget svært at få de søfarende til at acceptere den forhøjede afgift. I et forsøg på at presse afgiftsforhøjelsen igennem, udsendtes den 17. august 1772 en ny forordning hvori det meddeltes, at fyrene ville blive slukket den 1. december 1772 og forblive slukkede indtil den forhøjede fyrafgift var accepteret.
Myndighederne har sikkert forventet en slukning af fyrene ville være et godt pressionsmiddel, men deri tog man fejl. Der skulle gå 28 år før fyrene i 1800 blev tændt igen.
At fyrene tændtes igen kan vi takke Poul Løvenørn for. I sin betænkning af 2. marts 1798 henstiller han bla. til at fyrene på Nakkehoved og Kronborg tændes igen. Fyrene er dog i dårlig forfatning. Nakkehoved fyrene må repareres og Kronborg fyr må gennem et større reparations- og forbedringsarbejde. Den øverste del af tårnet borttages og der monteres en lanterne med lampe og spejle.
I 1842 får Kronborg som det første danske fyr monteret et linseapparat. Dette linseapparat bliver i 1878 erstattet af et nyt, der er forsynet med roterende overdel og røde glas til at vise skiftevis rødt og hvidt lys.
I 1925 ændres Kronborg fyr til vinkelfyr og brænderen udskiftes med en glødelampe.

KronborgFoto: Ole Lemvigh
05-06-2003Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-07-1899 Tiltrådt H. J. Svarrer Fyrassistent
01-10-1900 Tiltrådt C. E. Svarer Fyrpasser
01-04-1901 Tiltrådt Karl Adolf Jensen Fyrassistent
01-11-1904 Tiltrådt H. B. J. Reinwald Tilsynsførende
01-11-1908 Tiltrådt Jens Christian Jensen Hundborg Fyrpasser
01-11-1908 Tiltrådt Harald Tidemand Fyrassistent
31-10-1914  1 Fratrådt Karl Adolf Jensen Fyrassistent
01-11-1914 Tiltrådt Jens Ludvig Andreas Dahl Fyrassistent
30-09-1920  1 Fratrådt Harald Tidemand Fyrassistent
01-10-1920 Tiltrådt Ejner Christensen Fyrassistent
01-04-1921 Tiltrådt August Valdemar Rasmussen Fyrmester II
30-04-1921  1 Fratrådt Jens Ludvig Andreas Dahl Fyrassistent
31-07-1922  1 Fratrådt Ejner Christensen Fyrassistent
01-08-1922 Tiltrådt Ejnar Born Fyrassistent
31-07-1923 Fratrådt Ejnar Born Fyrassistent
01-08-1923 Tiltrådt Lavrits Boye Fyrassistent
01-06-1925 Tiltrådt Harald Sauerbrey Børgesen Reservemedhjælper
30-09-1925  1 Fratrådt Lavrits Boye Fyrassistent
01-10-1925 Tiltrådt Viggo Lars Saxtorph Fyrassistent
30-09-1927  1 Fratrådt Viggo Lars Saxtorph Fyrassistent
01-05-1928 Tiltrådt Carl August Bruun Rasmussen Fyrassistent
01-01-1935 Tiltrådt Harald Marsk Lauritzen Fyrassistent
01-05-1939 Tiltrådt Carl Julius Svendsen Fyrassistent
01-10-1939 Tiltrådt Holger Riberfelt Fyrpasser
30-06-1940  1 Fratrådt Jens Christian Jensen Hundborg Fyrpasser
01-08-1943 Tiltrådt Henrik Lindholm Fyrassistent
01-11-1944 Tiltrådt Peder Kristensen Sandager Fyrassistent
1945  1 Fratrådt Henrik Lindholm Fyrassistent
31-07-1945  1 Fratrådt Harald Marsk Lauritzen Fyrassistent
30-09-1945 Fratrådt August Valdemar Rasmussen Fyrmester II
01-10-1945 Tiltrådt Erik Mouritz Hansen Fyrmester II
30-04-1946  1 Fratrådt Holger Riberfelt Fyrpasser
01-08-1946 Tiltrådt Villiam Robert Larsen Fyrpasser
01-02-1957 Tiltrådt Henning Roed Fyrmester II
01-06-1962 Tiltrådt Herluf Valdemar Leth-Møller Underfyrmester
01-12-1964 Tiltrådt Kaj Nielsen-Reinholt Underfyrmester
01-10-1965 Tiltrådt Bent Lund Jessen Overfyrpasser
30-11-1969  1 Fratrådt Kaj Nielsen-Reinholt Underfyrmester
01-12-1969 Tiltrådt Kaj Nielsen-Reinholt Fyrmester
01-05-1970 Tiltrådt Erik Leo Stæhr Overfyrpasser
01-06-1974 Tiltrådt Aksel Henrik Pedersen Fyrmester
01-07-1975 Tiltrådt Niels Ejvin Larsen Overfyrpasser
31-08-1978  1 Fratrådt Niels Ejvin Larsen Overfyrpasser
01-11-1978 Tiltrådt Jens Eigil Christensen Fyrpasser
31-03-1982 Fratrådt Kaj Nielsen-Reinholt Fyrmester
01-04-1982 Tiltrådt Otto Hardy Normann Christensen Overfyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1772 Oprettet 56°2.40 N 12°37.41 Ø ED50 F [Fst]     
1800 Ombygget - - -    
1842 Ombygget - - -    
1854 Registreret - - -    
1878 Ombygget - -       
1925 Ombygget - -       
1947 Registreret - -    2050  
1987 Ændret - - Oc (2) [Gp Fmk]  2570  
2001 Registreret 56°2.37 N 12°37.34 Ø WGS84 Oc (2) [Gp Fmk] WRG 6s
(3+1+1+1)
G129-137 W137-145 R145-161 G161-214 W214-311 R311-349 G349-352 W352-356 R356-17 G17-27
- C 1908


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1772     Væge   Spejle      34 m.
1800     Vægebrænder   -      -
1842         Linser Fast
   -
1854 Olie       - 5. orden
   -
1878         - Roterende
   -
1925 El       - - 14679 cd.  -
1947 - Offentlig
Glødelampe 500 watt
- 3. orden
Roterende
   -
1987 - - -   -      -
2001 - - -   -      -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1772   Tårn Anden anvendelse
31 m.   Prokurator Niels Tranberg
1800   - - -    
1842   - - -    
1854   - - -    
1878   - - -    
1925 Vinkelfyr - - -    
1947 - - - -    
1987 - - - -    
2001 - - - -