Rubjerg Knude
Rubjærg Knude
 Vis fyrkarakter 
Rubjerg KnudeFoto: Susanne Skytte ©
1998

Opførelsen af Rubjerg Knude fyr begyndte med en anmodning i finanslovforslaget 1899-1900 om en startbevilling på 74.000 kr. Forslaget gik ud på opførelse af et 23 meter højt fyrtårn med roterende linseapparat.
Det mødte nogen modstand fra de lokale folketingsmedlemmer, som med støtte fra fiskersamfundet fremførte et ønske om udlægning af et fyrskib i stedet for et fyrtårn. Man så det som en bedre løsning, dels fordi fyrskibet kunne placeres mere centralt mellem Hirtshals og Hanstholm fyr, dels fordi det kunne benyttes som redningsskib for fiskerne fra Løkken.
Efter samråd med fyrdirektør H. V. Ravn og skibsfører for fyrtransportskibet "Kattegat" C. Stæhr, blev indstilling om opførelse af et fyrtårn fastholdt, med den væsentligste begrundelser, at et fyrskib ikke kan anvendes som redningsskib samt at det er en betydelig dyrere løsning både anlægs- og driftmæssigt.


Postkort, dateret 26-06-1908 
 

De første tegninger til fyret er baseret på en løsning hvor dampkraft benyttes til at trække en dynamo, som leverer strøm til en kulbuelampe, svarende til den der anvendes ved Hanstholm fyr i samme periode. Planerne blev dog ændret til at anvende gas som energikilde. De erfaringer man havde hentet med anvendelsen af kulbuelys på Hanstholm var, at det godt nok gav det kraftigste lys, men det havde til gengæld ringe gennemtrængelighed i tåge og diset vejr. Lys frembragt med fedtgas mente man derfor var en bedre løsning til Rubjerg Knude, som sammen med Blåvand Huk fyr fik monteret anlæg til fremstilling af fedtgas.

Tegning til Rubjerg Knude fyr. 
 

Fremstilling af fedtgassen skete i to retortovne med en kapacitet på henholdsvis 10 og 5 m³ gas i timen. Gassen blev opbevaret i en 11 m³ stor beholder opstillet ved fyranlæggets sydgavl. Fra beholderen førte et blyrør op gennem fyret til glødenetsbrænderen i linseapparatet.
Fremstillingen og håndteringen af fedtgas var en arbejdskrævende og besværlig proces og allerede i 1906 gik man derfor over til at anvende petroleum som energikilde. Gasværket blev nedlagt to år senere da man erstattede gasmotorerne til tågesignalet med to 10 hk petroleumsmotorer.
Fyret blev elektrificeret i 1948, hvor der blev installeret en glødelampe på 550 watt.

Rubjerg KnudeFoto: Susanne Skytte ©
1998

Fyrets linseapparat blev leveret af et fransk firma ved navn Barbier & Bénard og udgjorde med 42.000 kr. en betragtelig del af det endelige anlægsbudget på 176.000 kr.
Linsen bestod af tre fag med 134 håndslebne prismer. Linsefagene var monteret på et leje af kviksølv og blev drevet rundt af et urværk, som skulle trækkes op hver tredie time.
Linsen kunne virke som brændglas og antænde omkringliggende bygninger og vegetation. Man var derfor nødt til at overdække linsen med en lærredshætte om dagen.

Rubjerg KnudeFoto: Alexander Schönfeld ©
31-08-2005

Sandflugten var allerede under byggeret en plage og det blev et vedvarende arbejde for fyrpersonalet at holdet fyret og fyrbygninger fri for sanddriver. I 1920 oplevede man nogle store skred i klinten ud for fyret. Disse skred antages at være årsag til en eskalering af sandflugten. Efter dette måtte man jævnligt bortkøre store mængder sand. I 1953 var klitten vokset så meget at skibene ikke længere kunne høre tågesignalet og det blev nedlagt. Der var på et tidspunkt overvejelser om forhøjelse af tårnet, men de blev opgivet og den 1. august 1968 slukkedes fyret for sidste gang.
Den godt 60 m. høje klit, æder sig fortsat ind på fyret med fuld styrke og truer med inden længe at gennemtvinge en lukning af Sandflugtmuset, som fyret har huset siden 1980.


Rubjerg KnudeFoto: Alexander Schönfeld ©
31-08-2005

Rubjerg Knude ligger på Jyllands vestkyst, ca. 6 km vest for Hjørring og er selvom fyret er nedlagt stadig et besøg værd.

Rubjerg Knude en solrig vinterdagFoto: Henrik Leerhøy ©
11-02-2006

Den 27/12-2000 kom der for en kort stund igen lys i fyret. Det skete ved et arrangement hvor Vendsyssel Historiske Museum markerede fyrets 100 års dag.

Postkort, dateret 23-07-1926 
 

Med støtte fra Realdania samt bidrag fra ENV-"Fonden" og Hjørring Kommune genetableres adgangen til fyret i 2016.
Arbejdet med at renovere fyret og i den forbindelse etablere en ny trappe, ved at hejse den ned i fyret fra toppen, startede i efteråret 2015 og forventes afsluttet i starten af 2016. Udover den nye trappe, vil der blive monteret et kalejdoskop i toppen af fyret, som vil lede sollys ned i fyrets indre.
Billederne herunder viser forberedelserne til montering af den nye trappe, i hvilken forbindelse det gamle linsehus blev afmonteret.
Renoveringen foretages selvom det estimeres at havet omkring 2020-2022 vil have eroderet så meget af kysten, at fyret vil falde sammen og glide ud i havet.

Under restaureringFoto: Arne Schuldt ©
25-09-2015Under restaureringFoto: Arne Schuldt ©
25-09-2015Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-10-1900 Tiltrådt Lars Jørgen Andersen Klitbo Fyrpasser
01-10-1906 Tiltrådt Carl Peter Fjerdingstad Fyrmester
01-03-1907 Tiltrådt Julius Hansen Fyrassistent
31-03-1910  1 Fratrådt Julius Hansen Fyrassistent
01-04-1910 Tiltrådt Gustav Adolf Petersen Fyrassistent
01-11-1910 Tiltrådt Jens Conrad Boysen Fyrmester
01-11-1914 Tiltrådt Søren Gaarn Jensen Fyrpasser
31-10-1916  1 Fratrådt Søren Gaarn Jensen Fyrpasser
01-11-1916 Tiltrådt Morten Hansen Poulsen Fyrpasser
28-02-1917  1 Fratrådt Gustav Adolf Petersen Fyrassistent
01-03-1917 Tiltrådt Ejler Haubirk Fyrassistent
31-07-1920  1 Fratrådt Morten Hansen Poulsen Fyrpasser
01-08-1920 Tiltrådt Mads Kristian Madsen Fyrpasser
31-03-1921  1 Fratrådt Ejler Haubirk Fyrassistent
01-04-1921 Tiltrådt Carl Valdemar Fiedler Fyrmester
01-04-1921 Tiltrådt Lavrits Boye Fyrassistent
15-04-1921 Tiltrådt Alfred Frost Fyrkarl
31-07-1923  1 Fratrådt Lavrits Boye Fyrassistent
01-08-1923 Tiltrådt Ejnar Born Fyrassistent
31-10-1925  1 Fratrådt Carl Valdemar Fiedler Fyrmester
31-10-1925 Fratrådt Ejnar Born Fyrassistent
01-11-1925 Tiltrådt Regnar Riddermand Vilandt Fyrmester
01-11-1925 Tiltrådt Ejnar Nielsen Nedergaard Midlertidig fyrassistent
30-09-1926  1 Fratrådt Ejnar Nielsen Nedergaard Midlertidig fyrassistent
01-10-1926 Tiltrådt Ejnar Nielsen Nedergaard Fyrassistent
30-09-1927  1 Fratrådt Regnar Riddermand Vilandt Fyrmester
01-10-1927 Tiltrådt Gerhard Ulrik Martens Petersen Fyrmester II
31-03-1937  1 Fratrådt Ejnar Nielsen Nedergaard Fyrassistent
01-04-1937 Tiltrådt Jens Severin Andersen Fyrassistent
30-09-1939  1 Fratrådt Gerhard Ulrik Martens Petersen Fyrmester II
01-11-1939 Tiltrådt Harald Frederik Skytte Jensen Fyrmester II
30-09-1945  1 Fratrådt Jens Severin Andersen Fyrassistent
01-01-1946 Tiltrådt Boye Leif Jørgensen Fyrassistent aspirant
01-10-1947 Tiltrådt Erik Majaard Fabricius Fyrpasser
31-12-1947  1 Fratrådt Boye Leif Jørgensen Fyrassistent aspirant
15-09-1948 Tiltrådt Herluf Valdemar Leth-Møller Fyrassistent aspirant
30-09-1950  1 Fratrådt Herluf Valdemar Leth-Møller Fyrassistent aspirant
01-10-1950 Tiltrådt Herluf Valdemar Leth-Møller Fyrassistent
01-06-1955 Tiltrådt Per Sinding Fyrmester II
30-09-1956  1 Fratrådt Herluf Valdemar Leth-Møller Fyrassistent
01-10-1956 Tiltrådt Henry Anton Christian Sørensen Fyrpasser
01-02-1958 Tiltrådt Harry Møller Hansen Fyrmester
31-01-1960  1 Fratrådt Henry Anton Christian Sørensen Fyrpasser
30-09-1960  1 Fratrådt Erik Majaard Fabricius Fyrpasser
31-07-1961  1 Fratrådt Per Sinding Fyrmester II
01-09-1962 Tiltrådt Niels Marius Nielsen Overfyrpasser
30-11-1962  1 Fratrådt Harry Møller Hansen Fyrmester

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1900 Oprettet           
1906 Ombygget           
1947 Registreret           
1948 Ombygget           
1956 Registreret 57°26.57 N 9°46.41 Ø ED50 FI (x) [Gp Blk] W 30s
(0,2+14+0,2+1,4+0,2+14)
116  
1968 Nedlagt 57°26.58 N 9°46.32 Ø -       


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1900 Fedtgas   Glødenetsbrænder   Linser Roterende
   90 m.
1906 Petroleum   -   - 2. orden
Roterende
220181 cd.  -
1947 -   -   - -    -
1948 El   Glødelampe 550 watt
- -    -
1956 -   -   - -    -
1968         - Roterende
   -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1900 Anduvningsfyr Tårn Dedikeret
23 m.    
1906 - - - -    
1947 - - - -    
1948 - - - -    
1956 - - - -    
1968 - - - -