Sprogø
 
 Vis fyrkarakter 
Sprogø fyr, set under passage af StorebæltsbroenFoto: Mark Steen Kruse ©
28-05-2016

Det første fyr på Sprogø blev oprettet i 1809 af Postvæsenet, som hjælp til postruten over Storebælt. Indretning af fyret var overgivet til Poul Løwenørn, som benyttede lejligheden til at eksperimentere med at forøge lysvirkningen ved at anbringe linser foran lamperne.

Første forsøg med linsefyr, installeret på Sprogø 1809. 
 

I 1868 opførtes det nuværende fyrtårn, som blev forsynet med et roterende spejlapparat. Dette var i drift helt frem til 1904 hvor det, ligesom det skete ved Gniben fyr året før, blev erstattet af et linseapparat med glødenetsbrænder til petroleum. Sprogø fyr er således det sidste fyr i danmark, som anvendte roterende spejlapparat.

Sprogø fyr set mod NØFoto: Erik V. Pedersen ©
17-11-1989

Efter en ændring af sejladsforholdene i Storebælt blev Sprogø fyr overflødiggjort, og den 9. august 1980 blev det slukket.

Sprogø fyr set mod NVFoto: Erik V. Pedersen ©
17-11-1989

I dag indgår Sprogø som en del af Storebæltsbroen hvor den danner overgangsled mellem lavbroen, der forbinder Sprogø med Fyn, og tunnel og højbro til henholdsvis tog- og biltrafik, der forbinder Sprogø med Sjælland.

Sprogø set fra sydFoto: Rolf Brems ©
12-12-2005

At fungere som forbindelsespunkt for transporten mellem Sjælland og Fyn er ikke nyt for Sprogø. Tilbage i 1100-tallet indrettede kong Valdemar den Store en fæstning på øen, som sammen med fæstninger ved Korsør og Nyborg skulle bevogte oversejlingen af Storebælt. Fyret er opført på fundamentet af fæstningsanlæggets tårn.
Det fortælles af borganlægget, ligesom det en tilfældet for øen Hjelm, en overgang tjente som tilflugtssted for Marsk Stig efter kongemordet i Finderup lade (1286).
I starten af 1900-tallet var øen ejet af De Danske Statsbaner og tjente som telegrafstation og mellemstation for isbådene når Storebælt i isvintre frøs til. I det efterfølgende billede hvor fyret og tilhørende bygning er under opbygning anes til højre en tavle til issignaler.

Sprogø fyr under ombygning 
 

Om det er den samme signaltavle der ses tegning af herunder vides ikke. Tegningen er dateret 1897 og den pågældende tavle skulle være nedrevet i 1917-18.

Klik for forstørrelse
Sprogø issignalstationFoto: Ole Lemvigh
 

I 1922 forpagtede De Kellerske Anstalter øen og indrettede et hjem til tugtelse af kvinder, der var på kant med loven, eller kendt umyndige som følge af evnesvaghed. Hjemmet blev nedlagt i 1961.

Sprogø fyr set fra havneindsejlingFoto: Erik V. Pedersen ©
17-11-1989

Før Sprogø blev landfast i 1997 var det en 0,38 km² stor ø. Efter etableringen af broanlæggene er arealet ca. firdoblet. Sprogø fyr blev fredet i 1987, et år vedtagelsen af Storebæltsbroen i Folketinget. Broprojektet har derfor måtte tage hensyn til det game fyrtårn, som er kommet til at indgå som et smukt indslag i turen over broen. På Storebælt konsortiets foranledning er der endda kommet lys i Sprogø fyr igen. Det skete mandag den 23. juni 1997 (Sankthansaften).
Desværre er det ikke muligt at gøre holdt og bese fyret. Man må nøjes med det glimt man får, når øen passeres.

Sprogø fyr, nærbillede af linseFoto: Erik V. Pedersen ©
17-11-1989

En tak skal lyde til Erik V. Pedersen, som har stillet de flotte billeder til rådighed. Disse billeder er resultatet af et ønske om en tur til Sprogø, før øen blev "ødelagt", som Erik V. Pedersen fik opfyldt gennem en artikelserie i DSB-bladet med betegnelsen "Ønskesedlen", hvor de ansatte kunne få et eller andet "tosset" ønske opfyldt.

Sprogø fyr ca. 1910 
 Kobberstik af Sprogø fyr som det så ud efter opførelse i 1868. 
 Klik for forstørrelse
Tegning af Sprogø fyr dateret 16/5-1941 
 Klik for forstørrelse
Tegning af Sprogø fyr dateret 17/3-1941 
 Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
1868 Tiltrådt Rasmus Edvard Rasmussen Fyrassistent
30-04-1875  1 Fratrådt Rasmus Edvard Rasmussen Fyrassistent
01-07-1887 Tiltrådt Edvard Peter Sonne Fyrassistent
05-08-1887  1 Fratrådt Edvard Peter Sonne Fyrassistent
01-11-1905 Tiltrådt Albert Valdemar Hansen Fyrmester
01-05-1907 Tiltrådt Hans Madsen Hansen Fyrpasser
01-04-1910 Tiltrådt Hans Jensen Bådpostfører
31-12-1912  1 Fratrådt Hans Madsen Hansen Fyrpasser
01-01-1913 Tiltrådt Christian Vilhelm Rasmussen Fyrpasser
31-10-1916  1 Fratrådt Christian Vilhelm Rasmussen Fyrpasser
01-11-1916 Tiltrådt Svend Jacob Svendsen Fyrpasser
01-11-1916 Tiltrådt Hans Kristian Jensen Fyrmester
31-10-1917  1 Fratrådt Svend Jacob Svendsen Fyrpasser
01-11-1917 Tiltrådt Bonne Edvard Larsen Fyrpasser
01-03-1919 Tiltrådt Henrik Lindholm Fyrpasser
31-03-1920  1 Fratrådt Bonne Edvard Larsen Fyrpasser
01-04-1920 Tiltrådt Carl Christian Petersen Fyrassistent
31-03-1921  1 Fratrådt Hans Kristian Jensen Fyrmester
01-04-1921 Tiltrådt Ejler Haubirk Fyrmester
30-04-1924  1 Fratrådt Carl Christian Petersen Fyrassistent
01-05-1924 Tiltrådt Robert Walter Puddy Perry Westborg Fyrassistent
30-09-1927  1 Fratrådt Ejler Haubirk Fyrmester
01-05-1928 Tiltrådt Folmer Kastberg Hinrichsen Fyrassistent
01-12-1930 Tiltrådt Ove Carl Christian Aggerholt Fyrmester III
31-12-1932  1 Fratrådt Henrik Lindholm Fyrpasser
01-01-1933 Tiltrådt Ove Frederik Hansen Fyrpasser
30-11-1933  1 Fratrådt Robert Walter Puddy Perry Westborg Fyrassistent
31-10-1934  1 Fratrådt Folmer Kastberg Hinrichsen Fyrassistent
01-03-1935 Tiltrådt H. Holm Hansen Fyrassistent aspirant
31-08-1935  1 Fratrådt Ove Carl Christian Aggerholt Fyrmester III
01-09-1935 Tiltrådt Harald Frederik Skytte Jensen Fyrmester III
01-07-1936 Tiltrådt Jens Erik Nielsen Fyrassistent
31-03-1937  1 Fratrådt H. Holm Hansen Fyrassistent aspirant
31-01-1939  1 Fratrådt Ove Frederik Hansen Fyrpasser
01-02-1939 Tiltrådt Ove Frederik Hansen Overfyrpasser
30-04-1939  1 Fratrådt Jens Erik Nielsen Fyrassistent
01-05-1939 Tiltrådt Peder Christian Pedersen Fyrassistent
31-10-1939  1 Fratrådt Harald Frederik Skytte Jensen Fyrmester III
01-11-1939 Tiltrådt Ejnar Bernhard Frandsen Fyrmester III
30-09-1943  1 Fratrådt Ove Frederik Hansen Overfyrpasser
01-10-1943 Tiltrådt Peter Georg Michael Edvard Sørensen Fyrpasser
30-09-1947  1 Fratrådt Peter Georg Michael Edvard Sørensen Fyrpasser
01-10-1947 Tiltrådt Peter Georg Michael Edvard Sørensen Overfyrpasser
30-04-1948  1 Fratrådt Peder Christian Pedersen Fyrassistent
01-06-1948 Tiltrådt Gotfred Emanuel Nielsen Fyrassistent
30-04-1951  1 Fratrådt Ejnar Bernhard Frandsen Fyrmester III
01-05-1951 Tiltrådt K. Høyer Fyrmester III
31-10-1951  1 Fratrådt Gotfred Emanuel Nielsen Fyrassistent
31-10-1951  1 Fratrådt Peter Georg Michael Edvard Sørensen Overfyrpasser
01-11-1951 Tiltrådt A. N. Petersen Fyrassistent
31-03-1955  1 Fratrådt K. Høyer Fyrmester III
01-04-1955 Tiltrådt K. Høyer Fyrmester II
31-07-1955  1 Fratrådt A. N. Petersen Fyrassistent
01-09-1955 Tiltrådt Frantz Ludvig Georg Kyhn-Madsen Fyrassistent
30-09-1957  1 Fratrådt Frantz Ludvig Georg Kyhn-Madsen Fyrassistent
01-06-1963 Tiltrådt B. M. Poppelvig Fyrpasser
31-10-1963  1 Fratrådt K. Høyer Fyrmester II

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1809 Oprettet     FI [Blk]     
1854 Registreret     -    
1868 Flyttet 55°19.88 N 10°58.26 Ø ED50       
1904 Ombygget - -       
1947 Registreret - -    3405  
1980 Nedlagt - - FI [Blk]  -  
1997 Genåbnet - - - -  
2001 Registreret 55°19.84 N 10°58.19 Ø WGS84 FI [Blk] W 5s
(1+4)
- C 1532.2


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1809     Vægebrænder   Spejle Roterende
   27 m.
1854         - 6. orden
   -
1868         -      44 m.
1904 Petroleum   Glødenetsbrænder   Linser   32109 cd.  -
1947 El   Glødelampe 250 watt
- 2. orden
Roterende
   -
1980                -
1997                -
2001                -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1809 Anduvningsfyr Bygning Dedikeret
Firkantet
Muret
2 m.    
1854 - - - -    
1868 - Tårn Dedikeret
Muret
Rund
19 m.    
1904 - - - -    
1947 - - - -    
1980 - - - -    
1997 - - - -    
2001 - - - -