Hjelm
Hielm
 Vis fyrkarakter 
Hjelm fyr, nymalet og istandsatFoto: Bent Bornstein ©
11-10-2009

Hjelm fyr er oprettet 1856. Fra starten monteret med fast linseapparat og roterende forstærkningsprismer. I 1904 blev lyskilden ændret til petroleums glødenetsbrænder. Lystyrken var derefter 9174 cd. for den faste linse og 55046 cd. i blinket. I 1969 blev fyret automatiseret og den sidste fyrpasser forlod øen. Den daglige drift styres i dag af en computer, som bla. tænder og slukker fyret og passer generatoren. En bemandet kontrolstation i Fornæs fyr er via radio-link i kontakt til fyrets computer og får af den vej rapporteret eventuelle driftsforstyrrelser.
Fyrbygningerne - en trelænget hvidkalket bygning syd for fyret og med fyret på den fjerde side omkring en lukket gårdsplads - stod indtil oktober 2006 hvor bygningerne (bortset fra fyret) desværre blev nedrevet på grund af for store omkostninger ved fortsat vedligeholdelse.

Hjelm fyr set fra luftenFoto: Rolf Brems ©
29-07-2007

Øen Hjelm er 62 ha stor og ligger i Bælthavet 5 km vest for Hassensør på Jyllands østkyst.

Udsnit af de solpaneler, der forsyner fyret med strømFoto: Bent Bornstein ©
11-10-2009

Marsk Stig, som var kong Erik 5. Klippings hærfører, gjorde øen beboet. Det skete efter kongemordet i Finderup lade, hvor han søgte tilflugt på Hjelm. Omkring 1290 opførte han en borg på det højeste sted. I årene herefter organiserede han herfra plyndringstogter langs landets kyster og drev tilmed et falskmønteri på øen. Fyret er opført på borgens voldsted.

Kig op i linsenFoto: Bent Bornstein ©
11-10-2009

Der har i 1999 været udført betydelige arkæologiske udgravninger på øen, hvis formål var at komme dybere til bunds i denne spændende periode i Danmarks historie.
De arkæologiske udgravninger blev videreført i år 2000 og resultaterne fremgår af et større værk: Marsk Stig og de fredløse på Hjelm (ved Pauline Asingh og Nils Engberg, Ebeltoft Museum og Jysk Historisk Selskab, 2002, ISBN 87-88415-13-9). Bogen tager hele øens historie med, herunder livet på fyret fra 1856 til 1969.

Hjelm set fra sø-siden.Foto: Ole Lemvigh
25-07-1999

En stor tak sendes til besætningen på den gode Marinehjemmeværnskutter Enø, som gjorde besøget på Hjelm muligt.

HjelmFoto: Ole Lemvigh
25-07-1999Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-07-1875 Tiltrådt Hans Gregorius Beldring Fyrmester
30-04-1879  1 Fratrådt Hans Gregorius Beldring Fyrmester
01-05-1879 Tiltrådt Henning Jørgen Henningsen Fyrmester
01-04-1891 Tiltrådt Hans Emil Andresen Fyrassistent
31-03-1892  1 Fratrådt Hans Emil Andresen Fyrassistent
01-03-1906 Tiltrådt Christen Liisberg-Poulsen Fyrassistent
01-08-1907 Tiltrådt Axel Peter Jensen Fyrmester
01-04-1909 Tiltrådt Helga A. F. Jensen Fyrpasser
01-04-1910 Tiltrådt Jens Peter Christensen Fyrpasser
30-09-1912  1 Fratrådt Christen Liisberg-Poulsen Fyrassistent
01-10-1912 Tiltrådt Jens Christian Brøndum Fyrassistent
20-11-1913 Tiltrådt Folmer Kastberg Hinrichsen Midlertidig fyrpasser
26-02-1914 Fratrådt Folmer Kastberg Hinrichsen Midlertidig fyrpasser
01-03-1914 Tiltrådt Peder Walentinus Madsen Fyrassistent
31-10-1915  1 Fratrådt Peder Walentinus Madsen Fyrassistent
01-11-1915 Tiltrådt Hjalmar Arne Harald Nielsen Fyrassistent
31-05-1917  1 Fratrådt Axel Peter Jensen Fyrmester
01-07-1917 Tiltrådt Christoffer Larsen Fyrmester
31-05-1918  1 Fratrådt Hjalmar Arne Harald Nielsen Fyrassistent
01-06-1918 Tiltrådt Hjalmar Arne Harald Nielsen Fyrmester
01-06-1918 Tiltrådt Valdemar Christensen Fyrassistent
30-09-1919  1 Fratrådt Jens Peter Christensen Fyrpasser
01-10-1919 Tiltrådt Ove Hans Nielsen Fyrpasser
01-01-1920 Tiltrådt Oluf Johannes Olsen Bådpostfører
30-04-1921  1 Fratrådt Valdemar Christensen Fyrassistent
01-05-1921 Tiltrådt Harald Frederik Skytte Jensen Fyrassistent
31-10-1926  1 Fratrådt Harald Frederik Skytte Jensen Fyrassistent
01-12-1926 Tiltrådt Holger Hansen Fyrassistent
31-10-1927  1 Fratrådt Hjalmar Arne Harald Nielsen Fyrmester
01-12-1927 Tiltrådt Otto Riis Jensen Fyrmester
30-09-1929  1 Fratrådt Ove Hans Nielsen Fyrpasser
01-10-1929 Tiltrådt Martin Sofus Lund Fyrpasser
30-11-1932  1 Fratrådt Otto Riis Jensen Fyrmester
31-12-1932  1 Fratrådt Holger Hansen Fyrassistent
01-01-1933 Tiltrådt Carl Christian Petersen Fyrmester II
08-01-1933 Tiltrådt Eli Nielsen Odgaard Fyrassistent aspirant
31-10-1934  1 Fratrådt Martin Sofus Lund Fyrpasser
01-11-1934 Tiltrådt Carl Gustav Hansen Fyrpasser
31-01-1935  1 Fratrådt Eli Nielsen Odgaard Fyrassistent aspirant
01-02-1935 Tiltrådt Eli Nielsen Odgaard Fyrassistent
27-08-1935 Tiltrådt Kristian Hermansen Fyrassistent aspirant
31-08-1935  1 Fratrådt Eli Nielsen Odgaard Fyrassistent
01-03-1937 Tiltrådt Thorvald Valdur Thoft Fyrassistent aspirant
31-03-1937  1 Fratrådt Kristian Hermansen Fyrassistent aspirant
31-07-1937  1 Fratrådt Carl Gustav Hansen Fyrpasser
01-08-1937 Tiltrådt Harry Møller Hansen Fyrpasser
23-05-1938 Tiltrådt Jens Christian Jensen Fyrassistent aspirant
31-05-1938  1 Fratrådt Thorvald Valdur Thoft Fyrassistent aspirant
31-03-1939  1 Fratrådt Carl Christian Petersen Fyrmester II
01-04-1939 Tiltrådt Jens Peter Jakobsen Fyrmester II
31-10-1939  1 Fratrådt Jens Peter Jakobsen Fyrmester II
31-10-1939  1 Fratrådt Harry Møller Hansen Fyrpasser
01-11-1939 Tiltrådt Erik Fiedler-Jensen Fyrmester II
01-11-1939 Tiltrådt August Fries Fyrpasser
30-09-1940  1 Fratrådt Jens Christian Jensen Fyrassistent aspirant
01-10-1940 Tiltrådt Knud Høyer Fyrassistent aspirant
28-02-1942  1 Fratrådt Knud Høyer Fyrassistent aspirant
01-03-1942 Tiltrådt Knud Høyer Fyrassistent
30-09-1945  1 Fratrådt Erik Fiedler-Jensen Fyrmester II
01-11-1945 Tiltrådt Kjeld Andersen Fyrassistent aspirant
31-03-1946  1 Fratrådt Knud Høyer Fyrassistent
01-04-1946 Tiltrådt Helge Holm-Hansen Fyrmester II
30-04-1947  1 Fratrådt August Fries Fyrpasser
31-10-1947  1 Fratrådt Kjeld Andersen Fyrassistent aspirant
31-10-1947  1 Fratrådt Helge Holm-Hansen Fyrmester II
01-11-1947 Tiltrådt Jens Christian Jensen Fyrmester II
01-11-1947 Tiltrådt Kjeld Andersen Fyrassistent
01-12-1948 Tiltrådt Erik Christian Trab Fyrpasser
01-04-1949 Tiltrådt R. Jensen Medhjælper
30-09-1950  1 Fratrådt Kjeld Andersen Fyrassistent
01-11-1950 Tiltrådt A. H. Mikkelsen Fyrassistent aspirant
30-06-1951  1 Fratrådt Erik Christian Trab Fyrpasser
01-07-1951 Tiltrådt K. B. Christensen Fyrpasser
01-06-1952 Tiltrådt O. B. Petersen Fyrassistent aspirant
31-07-1952  1 Fratrådt A. H. Mikkelsen Fyrassistent aspirant
30-11-1952  1 Fratrådt Jens Christian Jensen Fyrmester II
01-12-1952 Tiltrådt Per Sinding Fyrmester II
31-05-1955  1 Fratrådt Per Sinding Fyrmester II
01-06-1955 Tiltrådt Hans Thomas Thomsen Fyrmester II
01-07-1955 Tiltrådt P. O. A. Davidsen Fyrassistent
31-08-1956  1 Fratrådt P. O. A. Davidsen Fyrassistent
01-09-1956 Tiltrådt C. J. Vanderskrog Fyrassistent
30-04-1957  1 Fratrådt K. B. Christensen Fyrpasser
01-05-1957 Tiltrådt K. Thomsen Fyrpasser
31-01-1959  1 Fratrådt Hans Thomas Thomsen Fyrmester II
31-07-1960  1 Fratrådt C. J. Vanderskrog Fyrassistent
15-11-1963 Tiltrådt K. Lauridsen Fyrpasser
01-02-1964 Tiltrådt T. V. Kristensen Fyrpasser
01-12-1964 Tiltrådt H. S. Petersen Fyrpasser
14-11-1965  1 Fratrådt K. Lauridsen Fyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1856 Oprettet 56°8.04 N 10°48.37 Ø ED50    1900  
1904 Ombygget - - FFI  -  
1947 Registreret - - - -  
1980 Ændret - - Iso  -  
2001 Registreret 56°8.01 N 10°48.30 Ø WGS84 Iso WRG 8s
G16,5-43 W43-51 R51-68 G68-88 W88-91 R91-110 W110-16,5
- C 0262


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1856         Linser Roterende
   50 m.
1904 Petroleum   Glødenetsbrænder   - - 9174 cd.  I blinket 55045 cd. -
1947 El   Glødelampe 1000 watt
- 1. orden
Roterende
   -
1980 -   - - - Roterende
   61 m.
2001 -              -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1856 Anduvningsfyr Tårn Dedikeret
Muret
18 m.    
1904 - - - -    
1947 - - - -    
1980 Vinkelfyr - - -    
2001 - - - -