Tolkedyb Bagfyr
Tolkedyb
OBS! Nedrevet
Tolkedyb BagfyrIll.: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927
 

Tolkedyb ledefyr blev oprettet i 1923 og bestod af et bag- og forfyr. Deres formål var at lede sejladsen gennem Grønsund, via den sejlrende som de havde navn efter. Fyrene var i brug frem til sidst i 50'erne.
Ingen af fyrbygningerne eksisterer længere. I nogle år efter de blev nedlagt var bagfyret stillet til rådighed for Marinehjemmeværnet. Omkring 1976 fik den landmand, på hvis jorde bagfyret var placeret, tilladelse til at rive det ned. Murstenene blev anvendt som vejfyld omkring fodersiloer hørende til en nybygget kostald.
Hvornår forfyret blev revet ned, vides ikke.

Billede fra engang mellem 1955-65.Foto: Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv
 

Bagfyret viste grønt lys med formørkelser og var forsynet med blaugasbrænder og et linseapparat. Forfyret viste ligeledes grønt lys, men uden formørkelser. Det var indrettet i et træhus og anvendte vægebrænder og en spejlanordning som lysforstærker.
Bemærk, at de i Fakta afsnittet angivne positionsangivelser, er baseret på en antagelse, som blandt andet bygger på følgende søkort fra 1935.

Udsnit af søkort Nr. 316 Grönsund, fra 1935Ill.: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-11-1923 Tiltrådt Christian Cornelius Rasmussen Skytte Fyrpasser


Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1923 Oprettet 54°53.02 N 12°6.28 Ø WGS84 FI [Blk] G    
1954 (antagelse) Nedlagt - - -    


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1923 Blaugas       Linser   18348 cd.   
1954 (antagelse) -       -   -  


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1923 Ledefyr Tårn Dedikeret
Muret
Firkantet
11 m.    
1954 (antagelse) - - - -