Korsør Bagfyr
 
Korsør Ledefyr 
 

Det første par ledefyr i Korsør havn blev etableret af Postvæsenet i 1793. Begge bestod af en lygte monteret i et trætårn. De var i brug frem til 1819 hvor de blev erstattet af to murede firkantede tårne forsynet med en lille udbygning til en lygte. I 1842 blev disse tårne nedrevet og to runde murede tårne opført i stedet. Det er disse tårne, der ses afbildet her på siden. De tidligere tårne er der ikke fundet afbildninger af. Begge tårne var forsynet med parabolske spejle til forstærkning af lyset og de blev begge forhøjet i 1856. De var i funktion frem til 1893 hvor de blev erstattet af to gittermaster forsynet med en lanterne med spejle der kunne hejses op og ned. 1907 ændrede man fyrene til at vise rødt lys og i 1923 blev de forsynet med elektriske pærer.

Korsør Ledefyr omkring 1892-93 
 

Den 29. marts 1904 var det definitivt slut med de to murede runde tårne. Den dag blev det ene nedrevet og det andet fulgte kort efter. I en avisartikel fra den 30. marts 1904 berettes det således:

» De gamle, hvide Fyrtaarne ved Indløbet til Korsør Havn gaar nu deres Undergang i Møde for at skaffe Plads for den ny Jernbanestation og det ny Dampfærgeleje.
Fyrtaarnene vare udbudte til Nedrivning og Firmaet Henriksen og Andersen havde taget Arbejdet i Entreprise og derfor givet 315 Kr. For denne Sum faar Firmaet Ret til alle Materialer og Kobbertagene, der ere c. 75 Kr. værd.
I gaar Eftermiddags Kl. 4½ faldt det største af Fyrtaarnene. Der var forneden bleven hugget et kileformigt Hul, hvis største Aabning var c. 2 Alen, i den halve Omkreds af Taarnet. Dette var i Forvejen bleven afstivet med 4 Bjælker, en paa hver Side. Da Hullet var bleven tilstrækkelig stort, faa at man kunde se, at de forreste Stiver begyndte at bøje sig under Taarnets Vægt, blev den forreste Bjælke ved hjælp af Tove trukket bort - og i samme Øjeblik svingede Taarnet ud, først ganske langsomt, men senere med Fart og faldt sammen med et Brag til en Ruinhob.
Disse to gamle, hvide Fyrtaarne saa i deres Soliditet ud til at kunne staa i lange Tider. Nu falder de for Tidens Forbedringer - men deres Karakteristiske Stil vil længe blive erindret af Korsoranerne og de mange Søfarende, der har gæstet vor Havn. «
Korsør Ledefyr under nedrivning 1904 
 Korsør Ledefyr omkring 1901 
 

Korsør ledefyr eksisterer stadig, dog i en anden udformning, som det ses herunder. Forfyret ligger 215 m fra bagfyret.

Korsør BagfyrFoto: Ole Lemvigh
14-08-2007

Hvornår de "nye" fyr er bygget har den endnu ikke været muligt at finde frem til. Siden Korsør-Nyborg overfarten blev nedlagt i forbindelse med Storebæltsbroens ibrugtagning er Korsør havneområde forandret og begge fyr har ændret placering.

Korsør BagfyrFoto: Ole Lemvigh
14-08-2007Personale


Dato Begivenhed Navn Titel


Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1793 Oprettet           
1819 Flyttet           
1842 Ombygget 55°20.02 N 11°8.05 Ø ED50 F [Fst] W    
1854 Registreret 55°20.2 N 11°8.5 Ø - -    
1856 Ombygget - - -    
1884 Registreret - - -    
1893 Flyttet 55°20.21 N 11°8.42 Ø -    3464a  
1907 Ændret - - F [Fst] R -  
1923 Ombygget - - - -  
2001 Registreret 55°20.17 N 11°8.35 Ø WGS84 - - C 1544.1
2003 Flyttet 55°20.18 N 11°8.37 Ø - - - -


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1793                 
1819                 
1842         Spejle Parabolsk
    
1854 Olie       - 6. orden
Parabolsk
    
1856         - -    10,3 m.
1884         - -    -
1893                 
1907                 
1923 El   Glødelampe       14679 cd.   
2001 -   -          17 m.
2003 -   -          -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1793 Ledefyr Tårn Dedikeret
Træ
     
1819 - - Dedikeret
Muret
Firkantet
     
1842 - - Dedikeret
Muret
Rund
     
1854 - - -      
1856 - - -      
1884 - - -      
1893 - Stativ   17 m.    
1907 - -   -    
1923 - -   -    
2001 - -   -    
2003 - -   -