Hårbølle Pynt S Forfyr
Haarbølle Pynt S Forfyr
Hårbølle Pynt S Forfyr, set fra sydFoto: Ole Lemvigh
03-11-2020

Er oprettet i 1893. Bestod i starten af to fyr, der var placeret med nogle få meters afstand og noget sydligere end det nuværende fyr. Det østlige af de oprindelige fyr viste grønt lys og det vestlige rødt. På et tidpunkt blev de to fyr nedlagt og erstattet af en enkelt fyr på en nordligere placering, først i form af en pæl på et rød- og hvidmalet betonfundament og senere på en anden position og i form en grå pæl. De nærmere konstruktionsdetaljer kendes ikke.
Formodentlig i 1984 erstattet af det nuværende fyr.
Under Harbølle Pynt findes yderligere information om dette og andre fyr på Hårbølle Pynt..

Personale


Dato Begivenhed Navn Titel


Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1893 Oprettet           
1956 Registreret 54°52.88 N 12°9.15 Ø ED50 Iso G 2s 1634b  
1975 Registreret 54°53.05 N 12°8.95 Ø - - 3060b C 2154.9
2018 Registreret 54°53.01 N 12°8.89 Ø WGS84 - 5700b -


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1893                 
1956                6 m.
1975                10 m.
2018                -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1893 Ledefyr          
1956 - Pæl   6 m.    
1975 - -   7 m.    
2018 - Gittermast   -