Hårbølle Pynt
Haarbølle-Pynt


De første ledefyr blev oprettet i 1893 og bestod af fem fyr, som var opdelt i en nordlig og sydlig fyrgruppe. Som det ses af kortet herunder, er der markeret yderligere to fyr ved den skanse, der ligger på spidsen af Hårbølle Pynt. Disse fyr antages at være oprettet til brug i krigstid, hvor der var behov for at kunne lede egne skibe gennem minebælter, der blev udlagt, ved indsejlingen til Grønsund.

Klik for forstørrelse
Udsnit af målebordsblade fra 1937 og 1931 Ill.: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 Klik for forstørrelse
Udsnit af søkort 2120 fra 1935Ill.: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 

At oprette fyr specielt tl brug for at lede sejllads sikkert gennem minefelter eller til andre miitære foranstaltninger, må have være ganske almindelige, på den tid, med betegnelsen "krigsfyr". Se følgende udsnit af forside til folketællingsskema for Befolkningen ved Haarbølle Krigsfyr, der stammer fra folketælling 1. februar 1916. Her registreres tolv mænd, som tjenestegørende ved krigsfyrene. Da pasning af de civile fyr på Hårbølle Pynt, kun krævede en enkelt fyrpasser, kunne det tyde på, at krigsfyrene har krævet konstant vagt og/eller der har været flere end de to, som fremgår at målebordsbladet.

Forside fra folketælling 1916 af befolkningen ved Haarbølle KrigsfyrIll.: Rigsarkivet
 

Skansen blev anlagt i forbindelse med Kanonbådskrigen 1807-14 og senere ombygget til et batteri i 1914-16 i forbindelse med 1. Verdenskrig. Batteriet har ikke været i brug i mange år, men eksisterer stadig. Bygningerne og området er fredet.
Bemærk, at krigsfyrene ikke fremgår af søkort fra den tid.

Hårbølle Pynt nordlige fyrgruppe omkring 1920Foto: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927
 

Den nordlige fyrgruppe bestod af to forfyr og et bagfyr. Det sydlige af forfyrene viste fast grønt lys, det nordlige fast rødt lys og bagfyret hvidt lys.

Hårbølle Pynt sydlige fyrgruppe omkring 1920Foto: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927
 

I den sydlige fyrgruppe var der også tre fyr, selvom der på målebordsbladet kun er vist et enkelt forfyr. Det skyldes nok at de to forfyr var placeret med få meters afstand. Det vestlige af forfyrene bestod af en 5 meter høj træpæl, hvori der kunne hejses en lygte med indbygget spejl. Østlige forfyr var monteret i et 5 meter højt træhus, hvor der i gavlen var placeret et spejlapparat. Dette fyr eksisterer stadig og står, så vidt det har været muligt at fastslå, på den oprindelige placering. I dag er dette en privat grund, men fyret er synligt fra strandsiden.

Hårbølle Pynt Forfyr Øst, set fra sydFoto: Ole Lemvigh
03-11-2020

I eller omkring 1939 foretages en omlægning af fyrene. De to nordlige forfyr ændres til et enkelt med navnet Hårbølle Pynt N. Forfyr og de oprindelige nordlige og sydlige bagfyr nedlægges og oprettes på ny fælles position, med følgende navne: Hårbølle Pynt N. Bagfyr og Hårbølle Pynt S. Bagfyr.

Klik for forstørrelse
Udsnit af målebordsblade fra 1952Ill.: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 Klik for forstørrelse
Udsnit af søkort 2486 fra 1950Ill.: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-01-1893 Tiltrådt Anders Jørgen Olsen Fyrpasser
31-05-1936 Fratrådt Anders Jørgen Olsen Fyrpasser
01-06-1936 Tiltrådt Oskar William Sørensen Fyrpasser
31-12-1968 Fratrådt Oskar William Sørensen Fyrpasser
01-01-1969 Tiltrådt Harald Nøhr Fyrpasser
30-11-1975 Fratrådt Harald Nøhr Fyrpasser
01-12-1975 Tiltrådt Poul Helge Larsen Fyrpasser


Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør