Trekroner
 
 Vis fyrkarakter 
Trekroner fyrFoto: Lars Bugge ©
2000

Der findes optegnelser (se Albuen fyr) om lygtefyr på Trekroner fra 1821, men det første officielle fyranlæg kom først i 1836. Det år etableredes et fast hvidt fyr i form af en lygte med sideralspejl, man hejste op i en pæl på voldanlægget. Indtil da, havde der ikke eksisteret et havnefyr, der kunne hjælpe sejladsen til og fra København havn, hvilket havde resulteret i flere strandinger i Kastelsbugten.

Trekroner, ca. 1940 
 

I 1858 opførtes det nuværende jerntårn, som blev forsynet med fast linseapparat med roterende forstærkningsprisme. Dette anlæg var i drift frem til 1926 hvor man ændrede fyret til vinkelfyr. Denne ændring indebar en udskiftning af lanternen og montering af et fast linseapparat: Samtidig ændrede man lyskilden fra blaugasbrænder til glødelampe.

Trekroner fyrFoto: Lars Bugge ©
2000Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-05-1889 Tiltrådt Godske Hans Ernst Wielandt Fyrmester
01-10-1903 Tiltrådt Harald Vilhelm Würtz Fyrassistent
31-05-1904  1 Fratrådt Godske Hans Ernst Wielandt Fyrmester
01-06-1904 Tiltrådt Hans Emil Andresen Fyrmester
01-10-1906 Tiltrådt Lars Frandsen Madsen Fyrassistent
11-02-1908 Tiltrådt Sophus Johannes Lagar Beldring Elev
29-04-1908 Fratrådt Sophus Johannes Lagar Beldring Elev
30-04-1908  1 Fratrådt Lars Frandsen Madsen Fyrassistent
01-05-1908 Tiltrådt August Valdemar Rasmussen Fyrassistent
31-08-1911  1 Fratrådt Harald Vilhelm Würtz Fyrassistent
30-09-1912 Fratrådt August Valdemar Rasmussen Fyrassistent
01-10-1912 Tiltrådt Knud Ulrik Larsen Rom Fyrassistent
01-01-1913 Tiltrådt Sophus Johannes Lagar Beldring Fyrassistent
01-04-1915 Tiltrådt Ole Olsen Fyrassistent
31-10-1915  1 Fratrådt Sophus Johannes Lagar Beldring Fyrassistent
01-04-1919 Tiltrådt Herluf Høyer Fyrpasser
01-07-1919 Tiltrådt Thorkild Ferdinand Saxtorph Fyrassistent
31-03-1921  1 Fratrådt Hans Emil Andresen Fyrmester
01-04-1921 Tiltrådt Hans Kristian Jensen Fyrmester II
30-09-1922  1 Fratrådt Thorkild Ferdinand Saxtorph Fyrassistent
01-10-1922 Tiltrådt Siegmund Marinus Nieman Vestbo Fyrassistent
31-08-1927  1 Fratrådt Siegmund Marinus Nieman Vestbo Fyrassistent
01-05-1932 Tiltrådt Christian Theodor Schütt Fyrassistent
01-10-1932 Tiltrådt M. A. Olsen Maskinmester
31-03-1938  1 Fratrådt Herluf Høyer Fyrpasser
01-04-1938 Tiltrådt Herluf Høyer Overfyrpasser
01-07-1940 Tiltrådt Jens Christian Jensen Hundborg Overfyrpasser
01-04-1946 Tiltrådt Siegmund Marinus Nieman Vestbo Fyrassistent
01-12-1946 Tiltrådt Adolf Stabel Jensen Fyrpasser
31-07-1947  1 Fratrådt Adolf Stabel Jensen Fyrpasser
01-08-1947 Tiltrådt Adolf Stabel Jensen Overfyrpasser
01-03-1951 Tiltrådt Ove Carl Christian Aggerholt Fyrmester II
01-07-1953 Tiltrådt Aage Edvard Nielsen Overfyrpasser
30-04-1957  1 Fratrådt Adolf Stabel Jensen Overfyrpasser
30-04-1957  1 Fratrådt Aage Edvard Nielsen Overfyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1836 Oprettet           
1854 Registreret     F [Fst]     
1858 Flyttet 55°42.23 N 12°36.94 Ø ED50       
1926 Ombygget - -       
1947 Registreret - -    2705  
1996 Ændret - - Iso  -  
2001 Registreret 55°42.2 N 12°36.87 Ø WGS84 Iso WRG 2s
R175-195 G195-207 W207-210 R210-214 G214-219,7 W219,7-223 R223-255 G255-316,5 W316,5-320 R320-336
- C 1978


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1836         Spejl Sideral
    
1854         Spejle 6. orden
   9 m.
1858         Linser      20 m.
1926 El       -   17431 cd.  -
1947 -       - 2. orden
   -
1996         -      -
2001         -      -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1836   Pæl        
1854   Stativ   1 m.    
1858   Tårn Dedikeret
Jern
Rund
12 m.    
1926 Vinkelfyr - - -    
1947 - - - -    
1996 - - - -    
2001 - - - -