Thyborøn Kanal Bagfyr
 
Thyborøn Kanak Bagfyr opstillet i Kongsdal havnFoto: Lars Bloch Sørensen ©
07-05-2011

Dette fyr gjorde fra 1908 og frem til 1988 tjeneste i Thyborøn Kanal. Derefter tilbragte det nogle år på en lokal skrotplads hvorfra det heldigvis blev reddet, istandgjort og i år 2000 opstillet som vartegn for Kongsdal lystbådehavn, der ligger på sydsiden af Mariager Fjord. Det er 17 m. højt og var i 1947 et vinkelfyr med et 3. ordens fyrapparat med blaugasbrænder

Thyborøn Kanal, oprindelig placeringFoto: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927
 

Det første landfaste Thyborøn Kanal fyr blev oprettet i 1897. Der har hele tiden være tale om et ledefyr bestående af et bagfyr, som omtales her, og et forfyr. Forfyret har på grund af ændringer i bundforholdene været flyttet og forandret flere gange. Det har ikke været muligt at finde billeder af forfyret. På et tidspunkt bestod det af en lanterne monteret på en båke.
Fra 1856 og frem til 1897 bestod Thyborøn Kanal fyr af en lanterne monteret på en lodsgaliot, der lå fast forankret ved Thyborøn Kanal

Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
18-04-1884 Tiltrådt N. C. Hansen Fyrpasser
01-08-1889 Tiltrådt J. Nielsen Tilsynsførende
01-09-1900 Tiltrådt Søren Christian Hansen Midlertidig fyrpasser
30-06-1901  1 Fratrådt Søren Christian Hansen Midlertidig fyrpasser
01-07-1901 Tiltrådt Søren Christian Hansen Fyrpasser
01-04-1909 Tiltrådt Peder Rasmus Pedersen Fyrpasser
16-10-1918 Tiltrådt Jensenius Christian Christensen Tilsynsførende
01-02-1931 Tiltrådt H. Larsen Tilsynsførende
31-03-1937  1 Fratrådt Søren Christian Hansen Fyrpasser
01-04-1937 Tiltrådt Thorvald Alfred Jensen Fyrpasser
01-04-1937 Tiltrådt Søren Christian Hansen Overfyrpasser
31-08-1938  1 Fratrådt Thorvald Alfred Jensen Fyrpasser
01-09-1938 Tiltrådt Viggo Marius Espensen Fyrpasser
01-05-1947 Tiltrådt P. Vistrup Fyrpasser
31-07-1954  1 Fratrådt Viggo Marius Espensen Fyrpasser
01-08-1954 Tiltrådt Viggo Marius Espensen Overfyrpasser
30-09-1954  1 Fratrådt P. Vistrup Fyrpasser
01-11-1954 Tiltrådt Jørgen Peter Kjeldsen Overfyrpasser
14-05-1959  1 Fratrådt Viggo Marius Espensen Overfyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1897 Oprettet           
1908 Ombygget           
1947 Registreret           
1965 Registreret 56°43.22 N 8°14.32 Ø ED50 Iso WRG 2s 200 a B 1896
1988 Nedlagt - - - - -


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1897                 
1908 Blaugas       Linse   1192 cd.   
1947 -       - 3. orden
    
1965         -      17 m.
1988         -      -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1897            
1908 Ledefyr Tårn Dedikeret
Rund
Jern
     
1947 Vinkelfyr - - 17 m.    
1965 - - - -    
1988 - - - -