Skagen
 
 Vis fyrkarakter 
Skagen fyr, set fra sydFoto: Ole Lemvigh
06-10-1999

Oprettet i 1561i henhold til missive udstedt af Kong Frederik 2. den 8/6-1560 til lensmanden på Ålborghus, Otto Brahe. I tilsvarende missive beordede kongen afmærkning på Anholt og Kullen (Sverige). Det var begyndelsen på et organiseret fyrvæsen i danmark.

Det startede med en fyrpande, som senere blev erstattet med en fyrlampe ophængt i en såkaldt papegøje. Papegøje fyret viste sig hurtigt at være meget besværligt at passe. Tillige var det vanskeligt at opnå tilstrækkelige og pålidelige forsyninger af det træ, man benyttede som brænde. Allerede før 1567 var man som følge heraf gået over til en fyrlygte hvori man afbrændte tran, som var afsmeltet af fiskelever, leveret af de lokale fiskere. Lygten var placeret i et lille trætårn.
I 1584 blev tårnet ødelagt under en storm. Selvom der straks blev givet ordre til at opføre et nyt tårn, skulle der flere klager fra de søfarende til, før man gik i gang med byggeriet. Det nye tårn blev opført i tømmer og tjæret træværk på en åben fod af svære stolpeben. En trappe førte op til tårnets øverste del, hvor der var indrettet et rum til fyrpasseren. Fra dette rum gik en indvendig trappe op til øverste etage, den såkaldte lygte. Lygten var forsynet med flere tranlamper, der blev beskyttet af vinduer monteret med små blyindfattede ruder. Gulvet var belagt med astrag (fliser) og taget bestod af en lav blytækket hat. 1606 forlod man trannen som belysningskilde og gik over til talglys. Man startede med 6 stykker monteret i store stållysestager. I 1610 forøgedes antallet til 8 stykker, så der var to lys til alle fire sider.
Selv med dette antal talglys, var lysstyrken ikke overvældende og kravene om en endnu bedre belysning blev i 1626 -27 opfyldt med en ændring af alle danske fyr til stenkulsfyr. I Skagen løste man overgangen til kulfyring med en kulbål i den lygte, som tidligere havde huset talglysene. Det viste sig hurtigt at være en dårlig idé med kulfyr i et trætårn, det nedbrændte kort efter. Den blivende løsning blev vippefyret, som på trods af sin enkle opbygning var en effektiv fyrkonstruktion i mere end halvandet hundrede år.


Skagen, rekonstruktion af vippefyrFoto: Ole Mastrup
2001

I 1747 opførtes et tårn hvor der var placeret en fyrkurv til kulbålet på toppen. Tårnet var tegnet og blev opført af bygmester Philip de Lange. Tårnet er rundt, men er støttet af fire solide fremspringende pilastre. Nogle små bygninger ved tårnets fod blev nedrevet i 1782. Man kom op i tårnet af en indvendig vindeltrappe som førte til den øverste etage. Herfra førte fire trapper, en i hver verdenshjørne, op til platformen med fyrkurven. Det gjorde det muligt altid at komme op i læsiden.

Skagen gl. fyrtårn. Tegning af Philip de Lange 1749. 
 

Som det ses af tegningen til fyret planlægges der med en lukket lanterne. Der blev også fremstillet en sådan i kobber og jern og med glasruder bag hvilke der var monteret 60 tranlamper, som hver fik forstærket lyset af en blankpoleret messingplade. Fremstillingen foregik i København og lanternen blev som forsøg opsat på Rundetårn, hvor den fungerede tilfredsstillende. I april 1750 blev lanternen sejlet til Skagen og monteret. Ved vintertide opstod der frygt for at ruderne ville fryse til og spærre for lyset hvorfor lanternen blev taget ned igen og sejlet retur til København. Den egentlige begrundelse mener man ligger i frygt for det nye og ukendte blandt medlemmer af Admiralitetet, hvorunder fyrvæsenet hørte dengang.
Først i 1816, og da som det sidste kulfyr i Danmark, blev det overdækket med en lanterne og omkring 1835 blev lyskilden ændret til vægebrændere hvor lyset blev forstærket med parabolske spejle. Der var to rækker med 10 spejle af 50 cm i nederste række og 9 på 40 cm i øverste række.


Skagen gamle fyr.Foto: Ole Lemvigh
06-10-1999

Det gamle "hvide" fyr eksisterer stadig. Det blev i 1960 ført tilbage til sit oprindelige udseende. Tårnet var med sin højde og hvide skikkelse oprindelig et meget tydeligt sømærke om dagen, og helt frem til starten på 1900 tallet, var det en skik blandt søfolk, at dem der passerede det for første gang, skulle "hønse", dvs. give en omgang og lette på hatten for at hilse "den lange mand", som det kaldtes.

Skagen gamle fyr med signalapparat. 
 

Tårnet blev i 1858 erstattet af et nyt 46 m. højt fyrtårn hvor der var monteret fast linseapparat og 5-vægers moderatørlampe.

Skagen fyr. 
 

Linseapparatet blev i 1905 ombyttet med et roterende og man gik over til glødenetsbrænder til petroleum. I dag anvendes en glødelampe som lyskilde.


SkagenFoto: Ole Lemvigh
06-10-1999

Læs meget mere om fyrets historie, dets indretning, de ansatte ved fyret samt restaureringsprojektet, som blev afsluttet i 2017, i bogen Skagen Grå fyr udgivet af Realdania By og Byg.

Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-10-1896 Tiltrådt Aage Trap Friis Fyrassistent
01-09-1900 Tiltrådt Søren Christian Sørensen Kruse Fyrpasser
01-03-1907 Tiltrådt Søren Urban Hansen Fyrmester
04-10-1907  1 Fratrådt Aage Trap Friis Fyrassistent
01-01-1908 Tiltrådt Alfred Lars Frands Ludvig Madsen Fyrassistent
01-04-1911 Tiltrådt Godske Hans Ernst Wielandt Fyrmester
01-02-1913 Tiltrådt Jens Andersen Tendal Midlertidig tjeneste
31-03-1913  1 Fratrådt Jens Andersen Tendal Midlertidig tjeneste
31-03-1913  1 Fratrådt Alfred Lars Frands Ludvig Madsen Fyrassistent
01-04-1913 Tiltrådt Jens Andersen Tendal Fyrassistent
01-11-1914 Tiltrådt Edvard Peter Sonne Fyrmester
30-04-1916  1 Fratrådt Jens Andersen Tendal Fyrassistent
01-05-1916 Tiltrådt Edvard Frederik Brandt Petersen Fyrassistent
31-03-1921  1 Fratrådt Edvard Frederik Brandt Petersen Fyrassistent
01-05-1921 Tiltrådt Valdemar Christensen Fyrassistent
01-05-1925 Tiltrådt H. Frantzen Medhjælper
30-09-1927  1 Fratrådt Valdemar Christensen Fyrassistent
01-11-1927 Tiltrådt Aage Harald Wilster Fyrassistent
01-06-1929 Tiltrådt Erik Fiedler-Jensen Fyrassistent
30-06-1929  1 Fratrådt Aage Harald Wilster Fyrassistent
01-11-1930 Tiltrådt Erik Mouritz Hansen Fyrmester II
01-01-1933 Tiltrådt Henrik Lindholm Fyrpasser
01-04-1933 Tiltrådt Peter Christian Palsbak Fyrassistent
01-04-1933 Tiltrådt Karl Johannes Jacob Klausen Jacobsen Fyrassistent
01-04-1933 Tiltrådt Aage Laurentius Relster Fyrassistent
30-04-1939  1 Fratrådt Aage Laurentius Relster Fyrassistent
01-05-1939 Tiltrådt Hans Robdrup Fyrassistent aspirant
01-10-1939 Tiltrådt Kristian Hermansen Fyrassistent
31-10-1939  1 Fratrådt Erik Fiedler-Jensen Fyrassistent
31-10-1939  1 Fratrådt Henrik Lindholm Fyrpasser
01-11-1939 Tiltrådt Henrik Lindholm Fyrassistent
01-11-1939 Tiltrådt Poul Georg Sørensen Fyrpasser
31-07-1943  1 Fratrådt Peter Christian Palsbak Fyrassistent
31-07-1943  1 Fratrådt Karl Johannes Jacob Klausen Jacobsen Fyrassistent
31-07-1943  1 Fratrådt Henrik Lindholm Fyrassistent
31-07-1943  1 Fratrådt Kristian Hermansen Fyrassistent
09-03-1944  1 Fratrådt Poul Georg Sørensen Fyrpasser
1945 Tiltrådt Henrik Lindholm Fyrassistent
30-09-1945  1 Fratrådt Erik Mouritz Hansen Fyrmester II
01-10-1945 Tiltrådt Erik Fiedler-Jensen Fyrmester II
01-11-1945 Tiltrådt Thorkild Petersen Lund Fyrassistent aspirant
01-02-1946 Tiltrådt Ludvig Emil Hansen Fyrpasser
01-09-1946 Tiltrådt Kaj Folmer Petersen Fyrassistent aspirant
31-10-1947  1 Fratrådt Thorkild Petersen Lund Fyrassistent aspirant
01-11-1947 Tiltrådt Thorkild Petersen Lund Fyrassistent
30-04-1949  1 Fratrådt Kaj Folmer Petersen Fyrassistent aspirant
31-12-1949  1 Fratrådt Thorkild Petersen Lund Fyrassistent
31-12-1952  1 Fratrådt Henrik Lindholm Fyrassistent
30-06-1954  1 Fratrådt Erik Fiedler-Jensen Fyrmester II
01-10-1954 Tiltrådt Kaj Arnold Nielsen Fyrassistent
31-03-1956  1 Fratrådt Ludvig Emil Hansen Fyrpasser
31-10-1956  1 Fratrådt Kaj Arnold Nielsen Fyrassistent
21-11-1956 Tiltrådt Erik Fiedler-Jensen Fyrmester II
21-11-1956 Tiltrådt Ludvig Emil Hansen Fyrpasser
21-11-1956 Tiltrådt Aksel Henrik Pedersen Fyrassistent
01-12-1961 Tiltrådt Poul Orla Alexander Davidsen Fyrassistent
30-11-1963  1 Fratrådt Aksel Henrik Pedersen Fyrassistent
01-10-1964 Tiltrådt Axel Leer Pedersen Fyrmester
30-11-1973  1 Fratrådt Poul Orla Alexander Davidsen Fyrassistent
01-12-1973 Tiltrådt Poul Orla Alexander Davidsen Fyrmester
01-10-1978 Tiltrådt Heine Martin Fabricius Fyrmester
31-10-1981  1 Fratrådt Poul Orla Alexander Davidsen Fyrmester
01-01-1982 Tiltrådt Anton Larsen Overfyrpasser
01-10-1982 Tiltrådt Berg Peter Andersen Overfyrpasser
01-07-1983 Tiltrådt Poul Orla Alexander Davidsen Fyrmester
30-11-1983  1 Fratrådt Anton Larsen Overfyrpasser
01-03-1984 Tiltrådt Jørgen Rye Nielsen Fyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1561 Oprettet           
1606 Ombygget           
1695 Flyttet           
1747 Flyttet           
1816 Ombygget           
1835 Ombygget           
1854 Registreret     F [Fst]     
1858 Flyttet 57°44.16 N 10°37.89 Ø ED50 FI [Blk]  330  
1905 Ombygget - - - -  
1924 Ombygget - - - -  
1947 Registreret - - - -  
1955 Ændret - - - -  
2001 Registreret 57°44.13 N 10°37.81 Ø WGS84 FI [Blk] W 4s
(0,25+3,75)
- C 0002


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1561 Brænde   Bål           
1606 Talglys   Væge           
1695 Kul   Bål           
1747 -   -           
1816 -   -           
1835     Væge   Spejle Parabolsk
    
1854     -   - 3. orden
Parabolsk
   21 m.
1858     Vægebrænder   Linser      44 m.
1905 Petroleum   Glødenetsbrænder   - Roterende
   -
1924 -   -   - - 321097 cd.  -
1947 El   Glødelampe 1000 watt
- 2. orden
Roterende
   -
1955 -   -   -      -
2001 -   - 1500 watt
-      -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1561   Papegøje        
1606   Stativ        
1695   Vippefyr        
1747   Tårn Dedikeret
     
1816   - -      
1835   - -      
1854   - Dedikeret
Muret
Ottekantet
21 m.    
1858 Anduvningsfyr - Dedikeret
Muret
Rund
46 m. N. J. Nebelong  
1905 - - - -    
1924 - - - -    
1947 - - - -    
1955 - - - -    
2001 - - - -