Sædding Strand Forfyr
Sædenstrand Forfyr, Sæden Strand Forfyr
 Vis fyrkarakter 
Sædding Strand ForfyrFoto: Ole Lemvigh
09-09-2008

Sædding Strand Forfyrs historie går tilbage til 1873 hvor det sammen med et bagfyr blev oprettet til støtte for sejladsen gennem Grådyb, som er det smalle farvand mellem Fanø og Skallingen.

Sædding Strand Forfyr, gammelt fyr fandtes i største vindue længst til højre.Foto: Ole Lemvigh
09-09-2008

Fra 1873 og frem til november 2006 var forfyret placeret i fyrmesterboligen hvor det de første 37 år bestod af 5 spejle med vægelamper. I 1910 blev dette arrangement erstattet af et linseapparat forsynet med en blaugasbrænder, som allerede i 1916 blev udskiftet med en glødenetsbrænder til petroleum. Denne var i brug i 9 år frem til 1925 hvor fyret blev elektrificeret og glødenetsbrænderen erstattet af en glødelampe.

Sædding Strand ForfyrFoto: Ole Lemvigh
09-09-2008

Det nuværende fyr er som det ses monteret i en selvstændigt "tårn", som er placeret yderst på en skrænt, der fører ned til stranden.
Linseapparatet fra det gamle fyr er kommet på museum og kan i dag ses på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, Esbjerg.

Sædding Strand Forfyr, set fra vej.Foto: Ole Lemvigh
09-09-2008

For yderligere at forbedre fyrets effektivitet oprettedes i 1953 et nyt bagfyr og det tidligere bagfyr blev omdannet til mellemfyr.

Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-07-1882 Tiltrådt Niels Frederik Knigge Fyrpasser
01-07-1897 Tiltrådt Jens Kristian Nielsen Fyrpasser
01-07-1899 Tiltrådt Christen Jensen Christensen Fyrpasser
01-04-1905 Tiltrådt Søren Thorsen Fyrmester
01-10-1913 Tiltrådt Poul Anthon Larsen Fyrmester
30-09-1914  1 Fratrådt Jens Kristian Nielsen Fyrpasser
01-10-1914 Tiltrådt Hans Mikkel Jensen Fyrpasser
01-07-1922 Tiltrådt Alfred Carl Johannes Beldring Fyrpasser
01-10-1922 Tiltrådt Thorkild Ferdinand Saxtorph Fyrmester
31-10-1925  1 Fratrådt Thorkild Ferdinand Saxtorph Fyrmester
01-11-1925 Tiltrådt Jens Kristian Nielsen Fyrassistent
01-11-1933 Tiltrådt Mads Bach Svendsen Fyrassistent
30-09-1940  1 Fratrådt Mads Bach Svendsen Fyrassistent
01-10-1940 Tiltrådt Morten Weber Madsen Fyrassistent
01-04-1941 Tiltrådt Niels Christian Sindal Nielsen Overfyrpasser
01-11-1947 Tiltrådt Hans Alfred Viggo Christensen Fyrassistent
01-11-1951 Tiltrådt Gotfred Emanuel Nielsen Fyrassistent
01-03-1957 Tiltrådt Thomas Sonnichsen Hygum Thomsen Fyrpasser
01-10-1960 Tiltrådt Erik Majaard Fabricius Overfyrpasser
01-12-1962 Tiltrådt Harry Møller Hansen Fyrmester
01-10-1965 Tiltrådt Jeff Kolborg Nielsen Fyrassistent
01-07-1968 Tiltrådt Johan Nielsen Skjoldborg Overfyrpasser
30-09-1973  1 Fratrådt Jeff Kolborg Nielsen Fyrassistent
01-10-1973 Tiltrådt Jeff Kolborg Nielsen Fyrmester
01-03-1978 Tiltrådt Niels Pedersen Fyrpasser
31-05-1979  1 Fratrådt Jeff Kolborg Nielsen Fyrmester
01-10-1979 Tiltrådt Sven Helge Dyrbye Grumsen Fyrmester
01-02-1981 Tiltrådt Christen Henning Vadsager Fyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1873 Oprettet     F [Fst] W    
1910 Ændret     -    
1916 Ændret     -    
1925 Ændret     -    
1947 Registreret     -    
1965 Registreret 55°29.47 N 8°23.57 Ø ED50 Oc [Fmk] W 3s
(2+1)
50 c B 1772
2006 Flyttet 55°29.74 N 8°23.86 Ø WGS84 Iso W 2s 32 c -


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1873     Vægebrænder   Spejle 5
    
1910 Blaugas       Linser       
1916 Petroleum   Glødenetsbrænder   -       
1925 El   Glødelampe   -   73393 cd.   
1947 -   - 550 watt
- 3. orden
    
1965 -   -   -      13 m.
2006 -   -          14 m.


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1873 Ledefyr Bygning Anden anvendelse
Træ
     
1910 - - -      
1916 - - -      
1925 - - -      
1947 - - -      
1965 - - - 7 m.    
2006 - Tårn Dedikeret
Rund
Jern
3 m.