Martin Rasmussen Ungerskov


Kilde: Jørgen Tolstrup Sørensen


Kilde: Jørgen Tolstrup Sørensen


I 1934 solgte Statsbanerne overfartens 7 stk. 21 fods isbåde, der havde plads i isbådehuset. Til hver båd hørte et udstyr betående af sejl, årer og ishager samt de lange læderstøvler, som mandskabet fik udleveret, når istransporten var nødvendig. På billedet ses isbådehuset og jernbanelinien, der lå yderst på Tjærepletten. Forest i billedet ses fyrpasser og bundgarnsfisker Martin Ungerskov og bagest toldopsynsmand og bundgarnsfisker Henrik Jensen. Kilde: Jørgen Tolstrup Sørensen


Martin Rasmussen Ungerskov født 20. juni 1884 på ejendommen matr.nr. 90 c på Trelde Klint i Vejlby Sogn.
Martin var i skolen dygtig til regning. I flere år var han den, der var længst i regning. Han var ikke så god til ortografi og til at lære salmevers udenad. Det sidste blev der dengang lagt megen vægt på. Han var heller ikke særlig glad for sin lærer, idet han følte, at han gjorde forskel på gårdmands- og husmandsbørn.
I skolen sad man ved lange syv og nimandsborde. Det var skik, at drengene den sidste skoledag skar deres navne i bordene, men da læreren opdagede det, gav han alle husmandsbørnene klø, men ikke gårdmandsbørnene. Husmandsbørnene besluttede derfor, at læreren ikke skulle have de medbragte offerpenge, som jo var en del af lærerens løn. Hvordan han så fik sine penge, ved jeg ikke. Ellers gjorde nøjsomhed for både bønder og husmandsbørn sig gældende, når de skulle til præst i Fredericia. De løb alle barfodede eller med træsko på til Fredericia vold. Her skiftede de til medbragte sko, for uden dem kunne man ikke være bekendt at komme til præsten. Skoene havde de med sig pakket ind i avispapir.
Skolen gav ham en fin udtalelse, så læreren har nok været bedre ved ham, end han følte, da han gik i skole.
Efter skoletid kom Martin ud at sejle, og senere drev han fiskeri fra Kulhavn ved Treldenæs sammen med et par af brødrene Grau, som boede ude på næsset.
Martins far og mor havde det ønske, at han ville overtage ejendommen efter dem og have dem på aftægt. Hvor meget Martins kone end satte pris på sine svigerforældre, kunne hun ikke tænke sig at drive husmandsbruget, mens far fiskede fra Treldenæs.
Martin havde fine soldaterpapirer, han var matros i marinen og sejlede med Fregatten Jylland til de Dansk Vestindiske Øer.
Det endte da også med, at Martin efter nogle år som dykker i Svitzer den 1/9-1909 kom ind ved Fyrvæsenet som matros med tjenestested på inspektionsskibet C. F. Grove.
Senere blev han tilbudt arbejde ved Fyrvæsenet på De Dansk Vestindiske øer. Det takkede han nej til og bad om at få fyret på Strib Odde hvor han blev fyrpasser. Angiveligt 1/8-1916.
Martin flyttede til Strib i 1916 og købte hus tæt ved fyret. Martin og Karoline var meget bundne af deres arbejde. Strib fyr var dengang et petroleumsfyr og krævede megen pasning. Karoline var reservefyrpasser. Foruden sit fiskeri havde Martin også de første par år et job i D. S. B., hvor han skulle betjene den hånddrevne tågesirene på Strib Odde.
Martin døde den 28. september 1945 og er begravet på Strib kirkegård.
Kilde: Martins datter Anna Kierkegaard Hansens optegnelser om familien på Trelde.Navn Martin Rasmussen Ungerskov
Født 20-06-1884
Fødested Vejlby Sogn
Død 28-09-1945
Dødssted Strib
Køn M


Fra Til Tjenestested Type Titel
01-06-1909 31-07-1916 1 C. F. Grove Inspektionsskib Matros
01-08-1916 Ukendt Strib Odde Landfyr Fyrpasser
1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet ud fra andre oplysninger.