William Schultz


Fyrmester Schults og Tine ? Kilde: Bjørn Eir


Efter en kort periode som Fyrassistent på Æbelø fyr blev William Schultz udnævnt til Fyrmester på Hirsholm fyr.
I Postbådfører Theofil Nielsens dagbøger berettes om hvilke farer, der var forbundet med livet på en isoleret ø:

» 1888. Var en meget lang og streng Vinter. De sidste Isstykker passerede Hirsholmene helt hen i Maj Maaned. Hr Maskininspektør Scrøder fortalte mig på en Tur til Hirsholmene at denne Vinter var han kommet til Øen sammen med to andre Inspektører Bach og Nielsen de frøs inde og måtte til sidst forlade Øen over Isen sammen med daværende Fyrmester Schultz. Schultz faldt i vandet de havde meget døje med at bjerge ham og siden faa ham til Land «
Kilde: Hirsholmene - Før og nu!

William Schultz er gudfar til Knud Eir, søn af Laurits Christian Vilhelm Eir, der var Fyrassistent på Hirsholm fyr 1892-1903.
Meget tyder på, at William Schultz gik bort medens han stadig var i tjeneste ved Nakkehoved fyr. Han og hans kone Bertha Schultz ligger begravet på Holmens Kirkegård i København. Deres datter Esther Margrethe, der blev født på Hirsholmene i 1888 var gift med Gunnar Asgeir Sadolin, som var kunstmaler og grundlægger af firmaet Sadolin & HolmbladNavn William Schultz
Født 09-03-1850
Fødested København
Død 12-11-1914
Dødssted
Køn M


Fra Til Tjenestested Type Titel
1884 01-04-1887 Æbelø Landfyr Fyrassistent
01-04-1887 30-09-1895 Hirsholm Landfyr Fyrmester
01-10-1895 1914 Nakkehoved Landfyr Fyrmester